Şartlar ve Koşullar

EDUHOL DİJİTAL EĞİTİM BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.  bundan sonra kısaca “EDUHOL” olarak ifade edilecek, ticari merkezi Acarlar Mahallesi İsmail Hakkı Sokak No:72 K:3 Turgutlu/Manisa adresinde bulunan ve sitesi www.eduhol.com olan bir şirkettir.
“EDUHOL” ifadesi yukarıda belirtilen şirket ve www.EDUHOL.com için geçerlidir. Başka şirket, başka site ve eduhol isminin sonunda bulunan ( .net, .org, vb.) başka uzantılar için geçerli değildir.

EDUHOL ile sizin aranızda olan hukuki anlaşma, (A) bu dokümanda belirtilen koşul ve şartlardan, (B) EDUHOL’ün Gizlilik ve Güvenlik Politikası’ndan, (C) EDUHOL’ün Hizmet Koşulları’ndan ve (D) Topluluk Kuralları'ndan meydana gelir (topluca “Şartlar” olarak anılacaktır).

Şartlar, Hizmet’i kullanımınıza ilişkin olarak siz ve EDUHOL arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Zaman ayırarak bunları okumanız önemlidir.

1. Şartlar’ın kabulü

1.1 Hizmet’i kullanabilmeniz için, öncelikle Şartlar’ı kabul etmelisiniz. Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmamalısınız.

1.2 Şartlar’ı kabul etmek için Hizmet’i kullanmanız yeterlidir. Bu noktadan itibaren EDUHOL’ün, Hizmet’i kullanmanızı Şartlar’ı kabul etmiş olduğunuz şeklinde değerlendireceğini anladığınızı kabul edersiniz.

1.3 Eğer (a) yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapabilecek yaşta değilseniz, veya (b) ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız veya Hizmet’e erişim sağladığınız ülkenin kanunları uyarınca Hizmet’i almanız veya kullanmanız hukuken yasaklanmış ise veya hukuki nedenlerle kısıtlanmış bir kişi iseniz, Hizmet’i kullanamazsınız ve Şartlar’ı kabul edemezsiniz.

1.4 Kayıtlarınızda bulunması için Şartlar’ınızın bir çıktısını almalı veya bir kopyasını saklamalısınız.

2. Şartlar’da Değişiklik Yapılması

EDUHOL, örneğin yasal düzenlemelerde veya Hizmet kapsamında sunulan fonksiyonlarda yapılan değişikliklere yer vermek için, Şartlar’da zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak Şartlar’ı kontrol etmelisiniz. Şartlar’ın değişiklik yapılmış hali (“Değiştirilmiş Şartlar”) https://www.eduhol.com adresinde yayınlanacak veya Hizmet kapsamında (değişiklik yapılmış ek şartlar için) erişilebilir olacaktır. Eğer Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmayı bırakmalısınız. Değiştirilmiş Şartlar’ın yayınlandığı tarihten sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz, Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

3. EDUHOL hesapları

3.1 Site’nin bir takım özelliklerine ve ya Hizmet’in farklı unsurlarına erişebilmeniz için bir EDUHOL hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabı oluştururken doğru ve tam bilgi vermelisiniz. EDUHOL hesabınızın şifresini güvende ve gizli tutmanız önemlidir. EDUHOL hesabınızın şifresini güvende tutamamanız halinde oluşacak sorumluluk size ait olacaktır.

3.2 Farkına vardığınız herhangi bir güvenlik ihlalinde veya EDUHOL hesabınızın izinsiz olarak kullanımında, derhal EDUHOL’yı bilgilendirmelisiniz.

3.3 EDUHOL hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm aktivitelerden sadece kendinizin (EDUHOL’ya karşı ve diğer kişilere karşı) sorumlu olacağını kabul edersiniz.

 

4. Kullanımın genel sınırları

4.1 EDUHOL, Hizmet’e erişiminize ve Hizmet’i kullanmanıza aşağıda açıklanan koşullar kapsamında izin vermektedir ve siz de söz konusu koşullardan herhangi birine uymamanızın işbu Şartlar’ı ihlal etmeniz anlamına geleceğini kabul edersiniz:

A.     EDUHOL, paylaşım için gerekli fonksiyonları Hizmet kapsamında mümkün kılmadığı sürece, önceden EDUHOL’nın yazılı izni almadan, Site’nin veya Hizmet’in bir parçasını veya parçalarını, herhangi bir İçerik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir medya üzerinden paylaşmamayı kabul edersiniz;

B.     Site’nin herhangi bir parçası veya Hizmet’in herhangi biri üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı kabul edersiniz;

C.     İçerik’e, Site’nin kendi görüntüleme sayfaları veya EDUHOL’ün bunun için özellikle tayin ettiği yöntemler haricinde başka bir yoldan erişim sağlamamayı kabul edersiniz;

D.     Hizmet’in güvenlik ile ilgili herhangi bir özelliğinin veya (i) İçerikler’in kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya (ii) Hizmet’in kullanılmasına veya Hizmet üzerinden erişilebilen içeriklere kısıtlama getiren diğer özelliklerin çevresinden dolaşmayacağınızı, bu özellikleri devre dışı bırakmayacağınızı ve başka bir şekilde bu özelliklere müdahale etmeyeceğinizi veya bunlara teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz;

E.      Hizmet’i, EDUHOL’ün önceden yazılı izni almadan aşağıdaki ticari kullanımlar kapsamında kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

1.      Hizmet’e erişimin satılması

2.      Hizmet ve İçerik içerisinde veya bunların kapsamında bulunan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması

3.      EDUHOL’dan alınmayan diğer materyaller aynı sayfada görüntülenmiyor ve bunlar satış için esaslı unsur teşkil etmiyorsa, Hizmet aracılığıyla sağlanan İçerik’in yer aldığı reklam verilebilir bir blog veya İnternet sitesinin herhangi bir sayfasında yer alan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması

F.      Yasaklanan ticari kullanımların kapsamına, (i) EDUHOL’e orijinal video, online test ve doküman yüklemek, (ii) ticari bir işin veya artistik değeri olan bir girişimin tanıtımını yapmak için Site’de orijinal bir kanal tesis etmek, (iii) 4.1(E)’de belirtilen reklam sınırlamalarına tabi olmak üzere, EDUHOL dokümanlarını, videolarını, online testlerini veya reklama izin verilen blog veya İnternet siteleri üzerinden göstermek ve (iv) EDUHOL tarafından yazılı olarak izin verilen hiçbir kullanım girmez;

G.     Eğer EDUHOL’de bulunan videoları, online testleri veya dokümanları kendi İnternet sitenizde kullanıyorsanız, Site’ye geri dönmeyi sağlayan linkler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, EDUHOL Video Oynatıcı’nın bir parçasını veya bunun gibi fonksiyonlarını değiştiremez, engelleyemez veya olan fonksiyonlarının üzerine başka bir fonksiyon ekleyemezsiniz;

H.     Hizmet, EDUHOL sunucularına bir insanın makul olarak belli bir zaman dilimi içerisinde kamunun kullanımına açık olan standart (diğer bir deyişle modifiye edilmemiş) bir ağ tarayıcısı kullanarak üretebileceğinden daha fazla talep mesajı göndererek erişen herhangi bir otomasyon sistemi (herhangi bir robot, örümcek veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalıştırmayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz;

İ.       Site’yi veya Hizmet’i kullanan hiçbir kullanıcının kişisel verilerini (bunun EDUHOL hesap isimlerini de kapsadığını kabul edersiniz) toplamamayı veya biriktirmemeyi kabul edersiniz;

J.       Site’yi veya Hizmet’i (Site’deki yorum yapma vb özellikleri de dahil olmak üzere) ticaret veya ticari bir kuruluş ile ilişkili olan bir işin tanıtımı için kullanmamayı veya ticari kuruluş kabul edilen markaları zarara uğratacak şekilde kullanmamayı kabul edersiniz;

K.      Site’nin herhangi bir kullanıcısının sağladığı İçerik’e ilişkin olarak kullanıcıyı ticari amaçlarla teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz;

L.      İçerik’e kişisel ve ticari olmayan nedenler ve Hizmet’in normal işlevi ile izin verilen ve amaçlanan sebepler ve Yayın Akışı dışında erişmeyeceğinizi kabul edersiniz. “Yayın Akışı”nda, EDUHOL’deki materyalin, İnternet aracılığıyla İnternet erişimi olan ve kullanıcı tarafından idare edilen bir araca, kullanıcı tarafından gerçek zamanlı görüntülenebilmesi amacıyla eşzamanlı dijital veri olarak aktarımı amaçlanır; materyalin (geçici veya kalıcı olarak) indirilmesi, kopyalanması, depolanması veya tekrar dağıtılması amaçlanmaz.

M.    İçerik’i EDUHOL’ün veya İçerik sahibinin önceden yazılı rızası alınmadan kopyalayamaz, dağıtamaz, aktaramaz, yayınlayamaz, sergileyemez, satamaz, lisans veremez veya bundan farklı başka amaçlarla İçerik’ten faydalanamazsınız.

N.     Siyasi içerikli ve Kanunlara aykırı doküman, online test, videolar, konular, yazılar, dokümanlar, içerik ve yorumlar yapmayacağınız kabul edersiniz.

O.     Suçu ve suçluyu övmek bununla ilgili doküman, online test, video, yazı, içerik ve yorumlar paylaşmak kanunen suç olduğunu bildiğinizi kabul edersiniz.

4.2 Hizmet’i kullandığınız tüm süre boyunca, Şartlar’ın diğer tüm hükümlerine ve EDUHOL’un yayınladığı tüm şartlara uyacağınızı kabul edersiniz.

4.3 EDUHOL kullanıcılarına mümkün olan en iyi tecrübeyi sunabilmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır. EDUHOL’ün sunduğu Hizmet’in şeklinin ve mahiyetinin zaman zaman size önceden bir bildirim olmaksızın değişebileceğini anladığınızı kabul edersiniz.

4.4 Sürekli olarak devam eden bu yeniliklerin bir parçası olarak, EDUHOL’nın kendi takdirinde olmak üzere Hizmet’i (veya Hizmet kapsamındaki herhangi bir özelliği) tamamen, size veya genel olarak diğer kullanıcılara sunmayı durdurabileceğini (sürekli veya geçici olarak) anladığınızı kabul edersiniz.

5.6 İşbu Şartlar altındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve bu ihlalin sonuçlarından (EDUHOL’ün uğrayabileceği herhangi bir zarar veya kayıp da dahil olmak üzere) sadece kendinizin sorumlu olduğunu ve EDUHOL’ün size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul edersiniz.

5. Telif hakları politikası

5.1 EDUHOL üçüncü bir kişinin telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir İçerik hakkında açık bir politika yürütmektedir. Bu durumda içerik ihlali yapan kullanıcıya içeriği kaldırması konusunda uyarıda bulunur. 7 gün içinde silmediği takdirde EDUHOL bizzat kendi o içeriği siler.

5.2 EDUHOL Telif haklarını ihlalde bulunduğu tespit edilen kullanıcıların Hizmet’e erişimini kesecektir. Bu sonuç doğrultusunda EDUHOL’den hak talep etmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

6. İçerik

6.1 EDUHOL Eğitimci ya da Kurum/Şirket hesabı sahibi olarak İçerik yükleyebilirsiniz. EDUHOL’ün, İçerik’in gizliliği hakkında, İçerik yayınlansın veya yayınlanmasın herhangi bir garanti vermediğini anladığınızı kabul edersiniz.

6.2 Size ait olan İçerik üzerindeki tüm haklarınızı muhafaza edersiniz, ancak EDUHOL’e ve Hizmet’in diğer kullanıcılarına kısıtlı lisans hakları vermeniz gerekir. Bu konu Şartlar’ın 8. başlığı altındadır (Lisans haklarınız).

6.3 Size ait İçerik’ten ve bunun yüklenmesinden veya yayınlanmasından sadece kendinizin sorumlu olduğunu anladığınızı kabul edersiniz. EDUHOL hiçbir İçerik’i veya İçerik kapsamındaki fikri, tavsiyeyi, öneriyi tasdik etmemektedir ve İçerik’e ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

6.4 EDUHOL’ün İçerik’i, Hizmet’in sunulması amacıyla veya Şartlar’da ve Hizmet’te öngörülen biçimde kullanabilmesi için gerekli olan tüm lisanslara, haklara, izin ve rızalara sahip olduğunuzu (ve Hizmet’i kullanımınız süresince sahip olacağınızı) beyan ve taahhüt edersiniz.

6.5 Site üzerindeki sevk ve idarenizin, size ait olan tüm içeriklerinizin, içeriklere yapacağınız size ait olan yorumların https://www.EDUHOL.com/ adresinde bulunan ve zaman zaman güncellenen EDUHOL Topluluk Kuralları’na uygun olacağını kabul edersiniz.

6.6 İkamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre elinizde bulunması hukuka aykırı olan materyal içeren veya EDUHOL’ün Hizmet’in sağlanması ile bağlantılı olarak bulundurması veya kullanması hukuka aykırı olan materyalleri içeren İçerik yüklemeyeceğinizi veya yayınlamayacağınızı kabul edersiniz.

6.7 Hizmet’e sunacağınız İçerik’in, üçüncü kişilere ait telif haklarına veya fikri haklara (gizlilik veya umuma arz hakkı da dahil) konu materyal içermediğini veya hak sahibi kişi tarafından verilmiş resmi bir lisans veya izin olduğunu veya başka bir şekilde söz konusu İçerik’i yayınlamaya ve EDUHOL’e 7.1. maddede belirtilen lisansı vermeye hukuken yetkili olduğunuzu kabul edersiniz.

6.8 Bu Şartlar’ın ihlal edilme potansiyeli olduğunun farkına varan EDUHOL, İçerik’in bu Şartlar’da belirtilen içerik gereklerine uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük altında değildir) ve önceden bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Şartlar’a aykırı İçerik’i kaldırabilir ve/veya kullanıcının bu Şartlar’ı ihlal eden İçerik’i yükleme erişimini her zaman sona erdirebilir.

6.9 Hizmet’in kullanımı esnasında tam olarak gerçeğe dayanmayan, saldırgan, hoş olmayan veya başka şekilde itiraz edilebilir İçerik’e maruz kalabileceğinizi tam anlamıyla anladığınızı kabul edersiniz. Böyle bir İçerik’e ilişkin olarak EDUHOL’e karşı sahip olabileceğiniz hukuki veya eşdeğer haklardan veya hukuki yollara başvurmaktan feragat edeceğinizi kabul eder ve bu noktada bunlardan feragat edersiniz.

6.10 EDUHOL’e yüklediğiniz içerikleri EDUHOL’ün istediği zaman size bildirmeden silebileceğini kabul edersiniz.

7. Lisans tanıdığınız haklarınız

7.1 EDUHOL’e bir İçerik yüklediğinizde veya EDUHOL’de bir İçerik yayınladığınızda şu hakları tanırsınız:

A.     EDUHOL’e, İçerik’i Hizmet’in sağlanmasıyla ilişkili olarak ve ayrıca Hizmet’in sağlanması ve EDUHOL’ün ticari faaliyetiyle bağlantılı olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, Hizmet’in tümünün veya bir bölümünün (ve bundan türemiş eserlerin) promosyonu ve yeniden dağıtımı amacı dahil, kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında, basit, telifsiz, devredilebilir bir lisans hakkı (alt lisans hakkıyla birlikte) tanırsınız;

B.     Hizmet’in tüm kullanıcılarına, Hizmet aracılığıyla İçerik’inize erişim ve bu İçerik’i bu Şartlar altında ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında basit telifsiz devredilebilir bir lisans hakkı tanırsınız.

7.2 Yukarıda sizin tarafınızdan tanınan lisans hakları, İçerik’i Site’den kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer. İçerik olarak sunduğunuz metin şeklindeki yorumlarda tanıdığınız yukarıdaki lisans hakları daimidir ve geri alınamaz, ancak diğer taraftan yukarıda 6.2 paragrafında gösterilen mülkiyet haklarınız halel gelmeksizin muhafaza edilir.

8. Site’deki EDUHOL içeriği

8.1 Hizmet’e sunduğunuz İçerik istisna olmak üzere, Hizmet’teki diğer tüm İçerik ya EDUHOL’e aittir ya da bunun için EDUHOL’e lisansla verilmiştir ve EDUHOL’ün veya EDUHOL’a lisans verenlerin telif haklarına, marka haklarına ve diğer fikri haklarına tabidir. Sizin tarafınızdan yüklenmemiş veya yayınlanmamış İçerik’teki üçüncü kişilere ait tüm ticari markalar veya hizmet markaları, ticari markanın veya hizmet markasının ilgili sahiplerinindir. Söz konusu İçerik, EDUHOL’ün veya varsa EDUHOL’e lisans verenlerin, EDUHOL’ün sunmuş olduğu Hizmet’in ve ayrıcalıkların dışında önceden yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisansa konu edilemez veya bundan başka bir amaçla faydalanılamaz. EDUHOL ve EDUHOL’e lisans verenlerin İçerik’e ya da İçerik’te açıkça tanınmayan tüm hakları saklıdır.

9. EDUHOL’den bağlantılar

9.1 Hizmet, EDUHOL’e ait olmayan veya EDUHOL’ün kontrolünde olmayan diğer İnternet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait herhangi bir sitenin içeriği, uygulaması veya gizlilik politikası hakkında EDUHOL’ün herhangi bir sorumluluğu ve bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.

9.2 EDUHOL’ün kendi haricindeki sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklarda bulunan veya buralardan erişilebilen ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri tasdik etmediğini kabul edersiniz.

9.3 Bu harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinin sonucunda veya bu gibi İnternet siteleri veya kaynaklardaki veya bunlardan ulaşılabilen reklamların, ürünlerin veya diğer materyallerin, doğru veya eksiksiz olduğuna duyduğunuz güven sonucunda uğrayabileceğiniz herhangi bir zarar veya kaybınızdan EDUHOL’ün sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

9.4 EDUHOL sizi, Hizmet’ten çıktığınızda bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer İnternet sitesinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanız konusunda teşvik eder.

10. EDUHOL ile ilişkinizi sonlandırma

10.1 Şartlar, aşağıda gösterilen şekilde sizin tarafınızdan ya da EDUHOL tarafından feshedilmedikçe uygulanmaya devam edecektir.

10.2 Eğer EDUHOL ile olan yasal anlaşmanızı feshetmek istiyorsanız, bunu (a) EDUHOL’e herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak ve (b) EDUHOL hesabınızı kapatarak yapabilirsiniz. Bildiriminiz yazılı olarak EDUHOL’ün bu Şartlar’ın başlangıcında gösterilen adresine gönderilmelidir.

10.3 EDUHOL şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını istediği zaman feshedebilir:

A.     Eğer Şartlar’ın herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (veya Şartlar’daki hükümlere uyamayacağınızı veya uyma niyetinde olmadığınızı açıkça gösteren bir tavırda hareket ederseniz); veya

B.     EDUHOL açısından kanunen gerekli ise (örneğin, Hizmet’in size sunulan hükmü kanuna aykırı ise veya kanuna aykırı hale gelirse);

10.4 EDUHOL şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını feshedebilir:

A.     EDUHOL, ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız ülkedeki kullanıcılara Hizmet’i artık daha fazla sağlamamayı seçmişse veya

B.     EDUHOL tarafından size sunulan Hizmet EDUHOL’e göre artık ticari olarak sürdürülebilir değil ise.

10.5 Bu Şartlar sonlandığında, siz ve EDUHOL tarafından faydalanılmış ve tabi olunmuş olan, süresiz olarak devam eden veya açıkça süresiz olarak devam edeceği belirtilen (veya bu Şartlar yürürlükte iken zamanla meydana gelmiş) hukuki hakların, borçların ve sorumlulukların hiçbiri bu kesilmeden etkilenmeyecek ve madde 13.5’deki hükümler bu haklara, borçlara ve sorumluluklara süresiz olarak uygulanmaya devam edecektir.

11. Taahhütlerin istisnaları

11.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey, tüketici olarak her zaman sahip olduğunuz ve sözleşmeyle değişiklik yapamayacağınız veya feragat edemeyeceğiniz yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

11.2 Hizmet “olduğu gibi” sağlanır ve EDUHOL bunlara ilişkin size herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.

11.3 EDUHOL özellikle:

A.     Hizmet’i kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,

B.     Hizmet’i kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,

C.     Hizmet’i kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve

D.     Hizmet’in bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini, beyan veya taahhüt etmez.

11.4 Şartlar’da açıkça gösterildikleri haller haricinde, Hizmet’e hiçbir koşul, taahhüt veya başka şartlar (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tanıma uygunluk ile ilgili zımni hükümler de dahil) uygulanmaz.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey EDUHOL’ün uygulanan hukuk tarafından sınırlandırılamayan veya muaf tutulmasına imkan vermeyen zararlara ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya EDUHOL’ü bunlardan muaf tutmayacaktır.

12.2 Yukarıdaki paragraf 12.1’deki genel hükme tabi olmak üzere, EDUHOL size karşı şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A.     Tarafınızca uğranılabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar. Bu; (i) herhangi bir kar kaybını (doğrudan veya dolaylı); (ii) herhangi bir itibar veya ticari saygınlık kaybını; (iii) herhangi bir fırsat kaybını veya (iv) uğradığınız herhangi bir veri kaybını kapsar.

B.     Aşağıdakilerin sonucu olarak uğrayabileceğiz herhangi bir zarar veya kayıp:

                           I.          Herhangi bir reklamın eksiksiz ve doğru olduğuna veya mevcudiyetine duyduğunuz güven, veya Hizmet’te reklamı çıkan bir sponsor veya herhangi bir reklamcı ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;

                         II.          EDUHOL’nın Hizmet’te yapabileceği herhangi bir değişiklik veya Hizmet’in (veya Hizmet’teki herhangi bir özelliğin) sağlanmasında geçici veya kalıcı herhangi bir durdurma;

                       III.          Hizmet’i kullanımınız sırasında veya kullanımınız aracılığıyla aktarılan veya korunan herhangi bir İçerik veya iletişim verisinin silinmesi, bozulması veya saklanmasındaki yetersizlik;

                       IV.          EDUHOL hesabınıza doğru hesap bilgilerini sağlamamanız,

                         V.         EDUHOL hesabınızın detaylarını güvenli ve gizli tutamamanız.

12.3 Yukarıdaki paragraf 12.2’de EDUHOL’nın sorumluluğuna ilişkin sınırlandırmalar, EDUHOL’nın herhangi bir zararın oluşabileceği ihtimali hakkında haberdar edilmiş olup olmadığına veya böyle zararların ortaya çıkabileceğini bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın uygulanacaktır.

13. Genel hukuki şartlar

13.1 Şartlar, EDUHOL ile aranızdaki bütün yasal anlaşmayı oluşturur ve Hizmet’i kullanımınızı düzenler ve Hizmet’e ilişkin olarak EDUHOL ile aranızdaki önceki tüm anlaşmaların tamamen yerine geçer.

13.2 EDUHOL’ün size, Şartlar’daki değişikliklere ilişkin olanlar da dahil, e-posta iletisi, sms göndermesi, normal posta, veya Hizmet’te yayınlamak suretiyle bildirimlerde bulunabileceğini kabul edersiniz.

13.3 EDUHOL’ün Şartlar’da yer alan (veya EDUHOL’ün uygulanabilir herhangi bir hukuk altında menfaati bulunan) hak veya hukuki yollardan hiçbirini kullanmamasının veya bunlara başvurmamasının, EDUHOL’ün bu haklarından resmi olarak feragat ettiği şeklinde anlaşılmayacağını ve bu hak ve hukuki yolların EDUHOL için halen mevcut olacağını kabul edersiniz.

13.4 Eğer bu konuda karar verme yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, o zaman o hüküm Şartlar’daki diğer hükümleri etkilemeksizin Şartlar’dan çıkarılacaktır.

13.5 Şartlar’a ve Şartlar altında EDUHOL ile olan ilişkinize Türk hukuku uygulanacaktır. Şartlar’dan doğabilecek hukuki herhangi bir konuyu çözmek üzere, taraflar Türkiye mahkemelerini münhasır olarak yetkilendirmiştir. Bununla birlikte, EDUHOL’ün yine de herhangi bir yargı çevresinde önleyici tedbirlere (veya diğer eşdeğer acil hukuki yollara) başvurabileceğini kabul edersiniz.

14. Genel hukuki şartlar

14.1 EDUHOL’de yayınlanan reklamlar ve içerikler her ne kadar EDUHOL’ün yönetim ekibinin onayından geçse de içerikten doğabilecek tüm sorumluluk size aittir. Size ait İçerik’ten ve bunun yüklenmesinden veya yayınlanmasından sadece kendinizin sorumlu olduğunu anladığınızı kabul edersiniz. EDUHOL hiçbir İçerik’i veya İçerik kapsamındaki fikri, tavsiyeyi, öneriyi tasdik etmemektedir ve İçerik’e ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

15.Reklamlar , Ücretli Abonelik ve Premium

15.1 EDUHOL’den alınan Premium, ücretli abonelik işlemleri ve reklam ücretlerinin ödemesi yapıldıktan sonra iadesini istemeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Bu sayılan 3 işlem için iptal hakkınız olup dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca ödeme yaptığınız kadar bu 3 işlemi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu üç işlemden herhangi birini ya da hepsini almak zorunda değilsiniz.

15.2 EDUHOL’den aldığınız Reklam, Premium ve ücretli abonelik işlemi ürünlerinin faturasını sitemize verdiğiniz iletişim ve adres bilgilerine istediğinizi kabul etmiş olursunuz.

 

 

20 Haziran 2021 İtibari ile geçerlidir.